Jednání se uskuteční 2. pondělí v měsíci (tj. 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.)
od 14.30 do 16.30 v budově Nové radnice, v Praze 1, Mariánské nám. 2
 - 1. patro, v místnosti číslo 135

 

Termíny + návrh programu:

 

Září – 14. 9.

 

Aktuální informace - hosté – Ministerstvo zdravotnictví – Mgr. M. Plíšek; Všeobecná zdravotní pojišťovna – Ing. O. Petržela; Informace o projektu Univerzitních nemocnic – prof. MUDr. T. Zima

 

Říjen – 12. 10.

 

LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

Rozpočet – informace

GŘ – informace o vyhlášení řízení pro rok 2010

 

Listopad – 9. 11.

 

Informace o legislativních změnách v oblasti zdravotnictví

Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010, úvodní informace (počet žádostí, hodnotitelé)

Rozpočet – informace

 

Prosinec – 14. 12.

 

Informace o činnosti výboru za rok 2009 - návrh informace pro ZHMP (leden 2010)

Plán činnosti na 1. pololetí 2010

 

 

 

Informace o legislativních změnách v oblasti zdravotnictví budou zařazeny v případě postupu (pokroku) v projednávání nové legislativy.

Program pro jednotlivá jednání ZV bude průběžně doplňován o aktuální informace, zejména ve vazbě na projednávaná témata na Ministerstvu zdravotnictví a průběhu prací na Generelu pražského zdravotnictví. V návaznosti na projednávaná témata budou zváni hosté s jednotlivými diskusními příspěvky.