Přehled termínů jednání Zdravotního výboru ZHMP na 1. pololetí 2010

 

Jednání probíhají vždy v pondělí od 14.30 do 16.30 v místnosti číslo 135 v budově Nové radnice, v Praze 1, Mariánské nám. 2, nebo jak výjezdní

 – viz pozvánky s programem jednotlivých zasedání

 

11. ledna 2010

  8. února 2010

  8. března 2010

12. dubna 2010

10. května 2010

14. června 2010