V 1. pololetí roku 2008

bude jednání Zdravotního výboru ZHMP od 14.30 do 16.30 v místnosti číslo 135

v budově Nové radnice, v Praze 1, Mariánské nám. 2 - 1. patro.

 

Termíny + návrh programu:

 

14. ledna

GŘ – návrh kontrol pro rok 2008 (OFK, SOC)

Střednědobý plán sociálních služeb – informace ředitelka SOC MHMP

Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2007 – MUDr. M. Bartáková

 

11. února

GŘ 2008 – návrh udělení grantů na základě jednání grantové komise

Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Informace o přípravě transformace FNB na metropolitní nemocnici

 

10. března

GŘ 2008 – info o udělení grantů do 200 tisíc Kč RHMP, o návrhu pro ZHMP

Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP za rok 2007

Vyhodnocení LSPP za rok 2007

Informace o paragrafovém znění návrhů zdravotnických zákonů, zejména ZZS

 

14. dubna

výjezdní zasedání ZV ZHMP – Psychiatrická léčebna Bohnice

Péče o duševně nemocné (ÚSP, DD)

 

12. května

GŘ 2008 – souhrnná informace o výsledku

Grantové řízení pro rok 2009 – záměr

 

9. června

Schválení podkladů pro grantové řízení 2009 – materiál pro RHMP

Vyhodnocení LSPP za období leden – duben 2008

Plán činnosti na II. pololetí 2008

Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry) na rok 2009

 

 

Program pro jednotlivá jednání ZV bude průběžně doplňován o aktuální informace, projednávaná témata na Ministerstvu zdravotnictví a informace z komise MZ pro pražské zdravotnictví.
Budou zváni hosté s jednotlivými diskusními příspěvky.