Zdravotní výbor ZHMP bude zasedat v budově Nové radnice - 1. patro,
místnost č. 135

Čas 14.30 - 16.30 hod.

 

Návrh programu pro 2. pololetí 2007

Září

10. 9. 2007

1)    Doplnění a schválení plánu činnosti pro 2. pololetí – dr. Bartáková

2)    Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP)

3)    Informace o vyhlášení grantů - grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

4)    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu

5)    Rozpočet + LSPP 4. čtvrtletí 2007 - informace radní Mgr. Pešák

6)    Různé

 

Říjen

8. 10. 2007

1)    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, návrh hodnotitelů a výše odměny

2)    Rozpočet (informace radní Mgr. Pešák)

3)    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu

4)    Informace o tvorbě koncepce zdravotnictví HMP - tématických okruzích (informace radní Mgr. Pešák , ředitelka odboru)

5)    Různé

 

Listopad

12. 11. 2007

1)    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, úvodní informace o přijatých žádostech

2)    Zajištění a financování LSPP na rok 2008, postup změny koncepce

3)    Různé

 

Prosinec

10. 12. 2007

1)    Informace o naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

 

Mimořádné jednání výboru na půdě Psychiatrické léčebny Bohnice – termín bude upřesněn