Zasedání ZV ZHMP ve 2. pololetí roku 2008

 

Termíny - 2. pondělí v měsíci od 14.30 do 16.30 + návrh programu:

 

Září - 8. 9. 2008
ve Studentském zdravotním ústavu Praha, Praha 1, Spálená 12

Opatření plynoucí z procesního a organizačního auditu ve Studentském zdravotním ústavu Praha

LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2008

Rozpočet – informace

GŘ – informace o vyhlášení

Informace o vývoji koncepce zdravotnictví, stavu pražského zdravotnictví

 

 

Říjen – 13. 10. 2008
 – výjezdní zasedání – Olivova dětská léčebna Říčany, Olivova nadace

 

 

 

Listopad – 10. 11. 2008

v budově Nové radnice, v Praze 1, Mariánské nám. 2 - 1. patro, v místnosti číslo 135

 

Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2009, úvodní informace (počet žádostí, hodnotitelé)

Rozpočet – informace

Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace

Krajský plán vyrovnávání příležitostí – informace

 

 

Prosinec – 8. 12. 2008
- výjezdní zasedání – Dětský domov Charlotty Masarykové, Praha – Zbraslav

 

Informace o činnosti výboru za rok 2008 - návrh informace pro ZHMP (k předložení v lednu 2009)