Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP /2007

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    2.3. 2007

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, která se bude konat dne 7. 3. 2007  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 3. patro, zasedací místnost, číslo dveří 349.

 

 

Program jednání výboru

 

1) Olympiáda (dle aktuálního požadavku URM)

 

2) Plán práce

 

3) Problematika časového harmonogramu projednání SEA v orgánech státní zprávy (změna zemědělské půdy na lesní porosty, atd...) – informace o aktuálním stupni zpracování

 

4) Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí