Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP /2007

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    5.4. 2007

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  11. 4. 2007  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 3. patro, zasedací místnost, číslo dveří 349.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Prezentace akčního plánu realizace územní energetické koncepce

 

3) Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí