Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP / 2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    4.6.2008

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  11. 6. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Informace k realizaci projektu „Rekreační park U Čeňku

 

3) Různé

 


 

Na jednání výboru bude všem členům rozdána „Informace k návrhu územně analytických podkladů hl. m. Prahy“

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí