Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP / 2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    10.9.2008

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  17. 9. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Výsledky veřejného projednávání návrhů a konceptů změn vlny 06 (představí zástupci OUP)

 

3) Vyhodnocení provozu systému sběru velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území hl. m. Prahy

 

4) Informace o podání přihlášky Hl. m. Prahy do soutěže Evropské zelené město (European Green Capital Award) pořádané Evropskou komisí

 

5) Různé

 


  

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí