Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP / 2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    28.12.2008

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  3. 12. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Informace o havárii na budovaném tunelu „Blanka“ ve Stromovce

 

3) Informace o postupu schvalování územního plánu hl. m. Prahy do roku 2010

 

4) Různé

 

 


  

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí