Vyřizuje / linka

Datum

 

MHMP /2009

Klára Mändlová / 4287

15. 1. 2009

 

 

 

   

Věc:  Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

    Dovoluji si Vás pozvat na 1. zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne 21.1.2009 od 9:00 hod. Místo jednání je Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

 

1)    Plán práce VŽP na I. pololetí 2009

2)    Informace o průběhu stavby tunelu „Blanka“ ve Stromovce

Přizváni:    

·    Ing. Jiří Toman (OMI MHMP)

·    Zástupci společností (SATRA, Metrostav a.s.)

   

3)    Různé

 

 

 

 

 

 


S pozdravem

 

Alena Samková

Předsedkyně výboru životního prostředí