Vyřizuje / linka

Datum

 

MHMP /2009

Klára Mändlová / 4287

11. 3. 2009

 

 

 

   

Věc:  Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

    Dovoluji si Vás pozvat na 3. zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne 18.3.2009 od 9:00 hod. Místo jednání je Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

 

1)    Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny – prezentace

Přizváni:

·    Ing. B.Votava (ÚR MHMP)

·    Mgr. M. Fejfar (ÚR MHMP)

 

2)    informace o změně ÚP Z 1439/00 – KOMOKO

   

3)    Různé

 

 

 

 

 


S pozdravem

 

Alena Samková

Předsedkyně výboru životního prostředí