Vyřizuje / linka

Datum

 

MHMP /2009

Klára Mändlová / 4287

2. 9. 2009

 

 

 

   

Věc:  Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

    Dovoluji si Vás pozvat na 7. zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne 9.9.2009 od 9:00 hod. Místo jednání je Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru:

 

 

1)    Program realizace strategické koncepce Hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 


S pozdravem

 

Alena Samková

Předsedkyně výboru životního prostředí