Věc:  Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

    Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne 11.11.2009 od 9:00 hod. Místo jednání je Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1)    Informační systém o životním prostředí

 

2)   Celoměstsky významné změny II ÚP SÚ hl.m.Prahy - návrhy zadání a Koncepty změn vlny 07

 

3)    Plány povodí Vltavy

 

4)   Různé

 

 

 

 

 

 

 

 


S pozdravem

 

Alena Samková

Předsedkyně výboru životního prostředí