Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP /2007

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    29.11.2007

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  12.12. 2007  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha ( prezentace Ing. J. Cvetlerové)

 

3) Životní cyklus odpadu

 

4) Informace o činnosti Výboru životního prostředí za rok 2007

 

5) Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí