Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP /2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    11.1.2007

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  16. 1. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Územně analytické podklady - pro ZUR - host ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka OUP MHMP

 

3) Rekonstrukce parku Na Cibulce (prezentace)

 

5) Návrh plánu činnosti VŽP na 1. pololetí 2008

 

6) Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí