Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP /2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    3.3.2008

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  19. 3. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy – odbor územního plánu MHMP

 

3) Problematika velkokapacitních kontejnerů na území Hl. m. Prahy – prezentace    odbor ochrany prostředí, MHMP

 

4) Problematika Ústřední čistírny odpadních vod

 

5) Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí