Vyřizuje / linka

    Datum

MHMP / 2008

Mgr. Pavel Mojžíš / 4311

    14.5.2008

 

 

 

 

Věc: Jednání výboru životního prostředí ZHMP

 

 

Vážení členové výboru životního prostředí ZHMP,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výboru životního prostředí ZHMP, které se bude konat dne  21. 5. 2008  od  9:00  hod. Místo  jednání  je  Mariánské  náměstí 2,  Praha 1, 1. patro, zasedací místnost Nová Rada.

 

 

 

 

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Prezentace Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který vyšel jako nařízení č. 14 Rady hl. m. Prahy (prezentace ATEM).

 

3) Zpráva o návrhu přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce 2008

 

4) Koncepce grantového systému v oblasti životního prostředí

 

5) Různé

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  Alena Samková

předsedkyně výboru životního prostředí