Vážení členové Výboru životního prostředí,

 

dovoluji si Vám tlumočit pozvání na přednášku MUDr. Kazmarové na téma

 

„Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace“,

 

 která se uskuteční dne

 

14.5.2007 od 14,30 v zasedací místnosti č. 430

 

 budovy Nové radnice Mariánské nám. 2, Praha 1 v rámci řádného zasedání Zdravotního výboru ZHMP.

 

 

 

 

V Praze dne 4.4.2007                Alena Samková, předsedkyně VŽP ZHMP