18. února  2009

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

ÚČOV, příprava prací, kalové hospodářství, atd.

 

 

18. březena  2009

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny

Konference „Voda v Krajině“

 

 

15. dubena  2009

Projekty Rekreační park U Čeňků a Radotínská jezera

Zeleň ve městě (stromořadí, údržba veřejné zeleně, parků, atd.)

 

20. květena  2009

Pořizování nového územního plánu (zahrádkářské kolonie, zelený pás,)

 

10. červena 2009

Myslivecké honitby v Praze – legislativní rámec ustavování honiteb

 

 Jednání výboru začína vždy od 9.00 hodin v Nové radě, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 


Mimo jednání:

 

V případě zájmu členů VŽP ZHMP bude domluvena exkurze do těchto provozoven:

Malešická spalovna, sběrný dvůr Pražských služeb, ÚČOV.