měsíc

datum

hod.

č. místnosti

budova

červenec + srpen

0

0

0

0

září

12.9.

9,00

349

MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1

říjen

17.10.

9,00

349

MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1

listopad

14.11.

9,00

349

MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1

prosinec

5.12.

9,00

349

MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1