Termíny jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP na rok 2014

měsíc datum den místo, čas poznámka
leden 20.1.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00 jednání bylo zrušeno
únor 24.2.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00  
březen 24.3.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00  
duben 14.4.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00  
duben 22.4.2014 Úterý Nová Radnice - 4. patro, m.č.430, 16:00 mimořádné jednání
květen 26.5.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00  
červen 16.6.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00  
červenec        
srpen        
září 8.9.2014 Pondělí Nová Radnice - 1. patro, Nová Rada, 15:00 výbor nebyl usnášeníschopný
říjen        
listopad        
prosinec        

Každé 3. pondělí

 

Pozvánky

 

Zápisy z jednání

2014

 


2013

 


2012