Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Zdeněk Kovářík

zastupitel, radní