Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Radek Lohynský