Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.