prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.