Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Alexandra Udženija

zastupitel, náměstkyně primátora