Ing. Václav Novotný - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Václav Novotný