Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Mgr. Irena Ropková