Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Karel Grabein Procházka