Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.