Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM