Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Radomír Nepil