Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Jana Plamínková

zastupitel, náměstkyně primátora