RNDr. Jana Plamínková - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Jana Plamínková