Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Adam Zábranský

zastupitel, radní