Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Zdeněk Zajíček