Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Karel Hanzlík