Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

zastupitel, radní