Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.