Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Ing. Jaromír Beránek