Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

JUDr. Jiří Pospíšil