JUDr. Jiří Pospíšil - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

JUDr. Jiří Pospíšil