doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

zastupitel, 1. náměstek primátora