Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

zastupitel, náměstek primátora