Ing. Petr Hlubuček - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Petr Hlubuček

zastupitel, náměstek primátora