Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

MgA. Hana Třeštíková