Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

zastupitel, náměstek primátora