Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.