Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Milena Johnová

zastupitel, radní