Pavel Vyhnánek, M.A. - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Pavel Vyhnánek, M.A.

zastupitel, náměstek primátora