Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Pavel Vyhnánek, M.A.

zastupitel, náměstek primátora