Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. - hlasování (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D.