Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Magdalena Valdmanová