Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Stanislav Nekolný, MBA